#21 Svētupe pie lībiešu Upuralām.

Bijām ceļā uz Salacgrīvu un Svētciemā uz upuralām nogriezāmies pilnīgi spontāni. Svētciems, Svētupe, upuralas, kā var noturēties pret tādiem magnētiskiem vārdiem. Septiņus kilometrus no Svētciema atrodas Kuiķule. Pilnīgi parasts miestiņš ar brīvi klaiņojošiem suņiem un pagalmiem, kuros pie galdiem sēž nesteidzīgi ļaudis. Labi, ka Elizabete te kādreiz ir piedalījusies folkloristu ekspedīcijā un zina teikt, ka

#16 Ķurmraga vētrainās pārvērtības

Uz Ķurmragu braucam, kad dienas jau ir garas, saulainas, bet vēsas un vientuļo zvejniekciemu vēl nav pārpludinājuši cilvēku bari.  Ierodoties Ķurmragā ar automašīnu jāievēro zināma kārtība – auto novietošana uz ceļa, kas iet gar jūru nav atļauta, tāpēc mēs no tās atbrīvojamies kilometru iepriekš iedzenot to kāda no meža stigām. Šaurā zemes strēle starp jūru