#49 Tosmares dūmakainā jūra.

Liepājas Ziemeļu molā šorīt izskatās kā gadatirgū – cilvēku ir tik daudz, ka grūti izspraukties tiem cauri. Un viņi nav ieradušies baudīt dabas skatus vai laist pūķus. Viņi ķerzivis. Izskatās, ka te ir sabraukusi visa Liepāja, te makšķerē sirmgalvji, makšķerē bērni un sievietes. Vietējie mazliet dusmīgi izsakās par dienvidu kaimiņiem, apgalvojot, ka visas labākās vietas

#43 Skaistkalnes kritenes, kurās pazūd govis, zirgi un pat pirtiņas

    “Suns!” apslāpēti iekliedzas Elizabete un cieši ieķeras man elkonī. Pa dzeltenām lapām piebirušu meža ceļu mūsu virzienā nāk sirms kungs. Viņš iesmēķē un izpūš dūmus, cigareti neizņemot no mutes. Viņam līdzi ir paliela auguma vilku aitu suns. Netālu no mums suns vairs nespēj noslēpt sajūsmu par nenovēršamo tikšanos un pēdējos soļus veic, nedaudz

#2 Gaiļu ezers

Jaunā, 2017., gaiļa gada sagaidīšanu vēlējāmies atzīmēt vietā, kas saistīta ar gaili. Izrādījās, ka Latvijā ir vairāki dabas objekti, kuru nosaukumā figurē gailis. Daži kalni, vairāki ezeri un pat nelielas upītes. Izvēlējāmies nelielu meža ezeriņu Dunavas mežos, netālu no Dvietes. Mana vecmamma ir dzimusi netālu no tā saucamajiem Dunavas mežiem, un tie bieži figurēja viņas