Interesējoties par piekrastes paraboliskajām kāpām, kuras vēju iedarbībā, veidojušās pateicoties 17.un 18.gs veiktajiem plašajiem piekrastes mežu izcirtumiem un ugunsgrēkiem, uzdūros unikālajai Plieņciema kāpai. Šo kāpu varētu uzskatīt par pēdējo Latvijas piekrastē, kuru vēji vēl spēj kustināt, tiesa gan visai ierobežoti.

Šis pēdējais, piekrastes vēju kontrolētais bastions, daudzus gadsimtus kalpojis par zvejas tīklu žāvēšanas vietu, sauktu arī par Vabu laukumu. Šis vēju izdzenātais laukums ir tikai neliels fragments no tā saucamās Plieņciema baltās kāpas, kura kopš 1987.gada atrodas dabas lieguma patvērumā un stiepjas apmēram 3 kilometru garumā Ķesterciema virzienā.

Plieņciems, līdzīgi kā daudzi citi piekrastes ciemi gadsimtiem ilgi kopuši savas zvejniecības un kuģu būves tradīcijas, tomēr Plieņciems, pateicoties kāpas radītajam aizvējam, jau visai agri sāka gozēties Latvijas pirmo kūrortu staropā. Pirmo reizi vēstures avotos tas ir minēts jau 1738.gadā, kad to kā peldu vietu izmanto apkārtnes muižniecības un garīdzniecības prominences.

1808.gadā Plieņciemā tiek uzcelts lepns krogs ar deju zāli un nakšņošanai piemērotiem apartamentiem, bet jau 1810.gadā uz turpat netālo Plieņu muižu ierodas kņaziene Elizabete. Līdzīgi, kā 2005. gaidot ASV prezidentu tika pārkrāsoti Kalnciema ielas koka nami – gatavojoties Elizabetes vizītei, ceļa posmā no Tukuma līdz Plieņu muižai, tika norakti augstākie pakalni, paplašināti ceļu posmi un ielejās ierīkoti nožogojumi.

Elizabete Plieņos bija ieradusies uzlabot savu veselību, tāpēc, nolūkā nodrošināt karietei ērtu piekļuvi jūrai, no Plieņiem līdz Lielajam krogam tika izcirsta stiga un Plieņciemā tika norakta Lielā kāpa un izveidots ceļš, kura pēdas apskatāmas vēl šodien un ir nosaukts par godu Krievijas carienei Katrīnai Lielajai. Vēsturnieki apgalvo, ka vēstures avotos nav atrodamas ziņas par Katrīnas lielās viesošanās Plieņciemā, tomēr Katrīna bija Elizabetes vīra vecmāmiņa, tāpēc, iespējams vietējiem iedzīvotājiem laika gaitā radies misēklis.

Elizabetes vizīte nav bijis vienīgais lielais notikums, ko piedzīvojis Plieņciems. Runā, ka tieši Plieņciemā 1925.gadā ir uzbūvēts pēdējais un viens no lielākajiem Latvijas koka buriniekiem „Eurasia”, kurš 1933.gadā ir noslīcis kaut kur pie Trinidadas.

Mazirbē sestdienas rītā valda svinīga rosība. Kāda etnogrāfiskā nama pagalmā sieviete lībiešu tautas tērpā ārzemnieku grupai vada ekskursiju. Pie veikala “Lats” novērojam divus vīriešus, kuri nāk laukā nokrāvušies ar sklandraušiem. Mašīnu uz divām dienām atstājam pie Lībiešu tautas nama, izkrāmējam velosipēdus un garām veciem koka namiem, kuros tirgo kūpinātas butes, dodamies pa taisno mežos.

Balstoties pieredzē, velo braukšanai pa Kurzemes piejūras ceļiem ir vairākas būtiskas priekšrocības. Pirmkārt, salīdzinoši labs segums ir gan asfaltētiem, gan grants seguma ceļiem. Otrkārt, vienmērīgs reljefs, kas īpaši piemērots grupām ar dažādu sagatavotības līmeņu dalībniekiem. Treškārt, zemas intensitātes satiksme (piemēram, 5 km garajā ceļa posmā no Mazirbes līdz pagriezienam uz Lielā Pēterezera taku mēs sastapām labi ja trīs mašīnas).

Spītējot saprāta balsij, braucienam izvēlamies nevis labi iekopto celiņu, bet gan šauru taciņu, kura ved līkločiem pa kangara virsotni, paverot skaistu skatu uz plato vigu. Taciņa iet kalnā augšā un lejā cauri biezi saaugušām priedītēm, tāpēc pamatīgi jānopūlas, lai aiz tām neaizķertos ar velosipēda stūri. Drosmīgie te atradīs gan adrenalīnu, gan iedvesmu.

Vairāk nekā 3 km garā taka sniedz iespēju apskatīt vienīgi šeit sastopamu dabas brīnumu — kāpu (kangaru) un starpkāpu ieplaku (vigas) sistēmu. Bioloģiskās daudzveidības ziņā bagātākā ir Pēterezera viga, kurā sastopamas retas augu un bezmugurkaulnieku sugas. Bērnībā, šķirstot padomju laikos izdoto Latvijas Sarkano grāmatu, vienmēr skatiens pakavējās pie Latvijas dabas vienradžiem – āmrijas, lidvāveres un arī purva bruņurupuča, kurš, starp citu, it kā esot sastopams tieši pie Pēterezeriem.

Pēterezera dabas taka šķērso bijušo Ziemeļkurzemes šaursliežu dzelzceļa stigu – mazbānītis šeit kursēja līdz pat 1962. gadam un bija nozīmīgs vietējās satiksmes veids, kas savienoja Dundagu un piekrastes ciemus ar Ventspili un Talsiem. Te pat arī senās jūras krasts — Stiebrukalns, kuru uzskata par augstāko no kangariem un Pīļu dīķa viga, kuru kādreiz saimniecisku apsvērumu dēļ uzpludinājuši, tomēr vēlāk nosusinājuši.

Pa papardēm aizaugušo šaursliežu dzelzceļa stigu ierodamies Ances novadā, kurā dzīvo gandrīz vai tikai meži un purvi. Ances novads var lepoties ar statistiski zemāko apdzīvotības līmeni valstī. Stigas saulainajos laukumiņos saauguši gaileņu pulciņi, kurus nolasām nākamajā dienā, bet, atgriežoties mājās, pagatavojam izcili garšīgu mērci.

Aptuvens brauciena maršruts.

No meža iebraucam tieši Pāvilostā jeb Āķagalā, kā to mēdz dēvēt vietējie. Pirmais, ko ieraugām ir hipiju stila busiņš. Esam ieradušies pilsētā, kura, iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, kļūst par sērfošanas paradīzi. Ir silta pievakare, un Pāvilosta ar savu silto mieru un romantisko šarmu lēnām nozog mūsu sirdis. Pirmie redzētie cilvēki ar sup dēļiem vago Sakas upi. Saka ir Durbes un Tebras koptekupe un, lai arī ir tikai 6 kilometrus gara, tomēr vietām tā ir 11 metrus dziļa, padarot to par vienu no Latvijas dziļākajām upēm.

Pa ceļam uz Pāvilostu, ciemojāmies Akmeņragā, kur pie kūpinātavas centāmies nopirkt vēja zivis, bet delikatešu īpašniece teica, ka nevarot pārdot, jo šodien noķertas tikai sešas un knapi pietikšot pašiem. Par laimi, vēja zivis ir nokļuvušas mūsu viesnīcas restorāna ēdienkartē. Pasniegtā vēja zivs mūs pamatīgi pārbiedē ar savām koši zaļajām asakām, tomēr garšo lieliski. Pievakarē uz viesnīcu pārrodas pārguruši, bet laimīgi cilvēki hidrās, ar sērfošanas dēļiem plecos, vēju un jūras sāli matos.

Pateicoties spožajai saulei, pludmales ainava jau no paša rīta drīzāk atgādina tirkizzilos Dienvidu ūdeņus. Pāvilostā vēl joprojām zvejo, par to mēs pārliecināmies no rīta, ieraugot ar nelielām gumijas laivā piemētātu jūru. Diviem sirmiem kungiem rīta zveja jau ir noslēgusies, un viņi ar nelieliem gājieniem un ilgām pauzēm stiepj savu gumijas laiviņu kāpās.

Netālu no krasta jūrā lepni nosēdies Pāvilostas akmens milzis. Pēc formas granīta akmens atgādina virs jūras izslējušos asu šķautni – tas izteiksmīgi kontrastē apkārtējā ainavā. Akmens tiek uzskatīts par lielāko jūrakmeni Baltijas jūras piekrastē, tā augstums sasniedz 3,5 metrus virs grunts. Padomju laikā akmens kalpojis par robežzīmi, aiz kuras tālāk gar jūras krastu ļaudis nedrīkstēja iet. Mēs šodien varam iet tālāk, tāpēc dodamies apskatīt Pāvilostas pelēko kāpu.

Pelēkās kāpas ir jūras krastā esošas kāpas, kurās aktīva smilšu kustība vairs nenotiek vai notiek ļoti nenozīmīgi. Pāvilostas pelēkā kāpa, uz kuru dodamies mēs, ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājams dabas liegums un tiek uzskatīta par plašāko pelēko kāpu Latvijā. Nonākot uz kāpas ir sajūta, ka esi nokļuvis uz citas planētas, mainījies ir viss – koki izskatās citādāk, un zemsedze ar savām sūnām un ziediem pavisam neatgādina ierasto ainavu. Avotos teikts, ka pelēkās kāpas visskaistākās ir jūlija otrajā pusē un augustā, kad te zied mazais mārsils un čemurainās mauragas, tad pelēkā kāpa iekrāsojas dzelteni violetos toņos. Tāpēc, visticamāk, būs jāatgriežas te arī vasaras otrajā pusē.