Atvadījušies no kādreiz varenā Latvijas kuģubūves lepnuma –  Kaltenes ar tās akmeņaino pludmali un romantiskajām zvejnieku sētām, dodamies mežā meklēt kalvas. Ceļš pakāpeniski kļūst mežaināks, līdz esam iegājuši kuplu egļu ieskautā stāvlaukumā, kur sākas maršrutēta taciņa. Nesenais putenis ir nosedzis kalvas, padarot tās gandrīz neredzamas, tāpēc nākas likt lietā nedaudz fantāzijas, lai iztēlotos dabas brīnuma patiesos apmērus. Latvijas mērogā Kaltenes kalvas ir patiesi unikāli akmens veidojumi, jo nekur citur nekas tamlīdzīgs nav sastopams. Lībiešu valodā kalvai ir divas nozīmes –sekla vieta jūrā un sauss neauglīgs paugurs.

Apsūnojušie, ar mežu apaugušie vaļņveidīgie akmens krāvumi radušies pirms vairākiem tūkstošiem gadu, kad ledus mēlei atkāpjoties to krastus apskalojis Baltijas ledus ezers. Ģeologs Aleksis Dreimanis norāda, ka kalvu varēja radīt pēdējā leduslaikmetā izveidojušos divu dažāda vecuma galamorēnu vaļņu sistēmu izskalošana.  Savukārt hidrologs Rūdolfs Knaps uzskatījis, ka grēdas radušās ledum sabīdot Baltijas ledusezera laukakmeņus grēdās. Savs redzējums ir arī vietējo ticējumu zinātājiem, kas apgalvo, ka Kalvas radušās saullēkta iztraucētam velnam, izbirstot akmeņu kravai, kura bija paredzēta Talsu desmitā pilskalna radīšanai.

Teikās aprakstītā kalva ieguvusi nosaukumu “Velna kalva” kādreiz bijis iespaidīgs akmeņu krāvums. Pēc aculieciniku stāstītā tas ir bijis tik milzīgs, ka sniedzies līdz koku galotnēm. Kartēs fiksētais tā absolūtais augstums sasniedzis 20m virs jūras līmeņa. Pastāv viedoklis, ka kalvas senatnē varējušas pildīt svētvietu funkcijas, par ko liecina lielā saglabājušos teiku un nostāstu daudzveidība. Kalvās pirms izpostīšanas bijis daudz savdabīgas formas akmeņu, to skaitā daudzi pilnīgi lodveidīgi, kā arī šķīvjveidīgi.
Šī kalva tika gandrīz pilnīgi iznīcināta 1960 – 1970-jos ceļu izbūvei iegūstot šķembas. Mēs varējām apskatīt vairs tikai samērā nelielu kalvas apakšējo daļu, kuras garums ir ap 300 metri un augstums sasniedz divus metrus. Izrādās, ka kalvas tika postītas vēl 1991. gadā. Šodien te ir ierīkots valsts nozīmes īpaši aizsargājams dabas piemineklis, kuru atļauts apskatīt, tikai izmantojot speciāli iekārtotu taciņu un novirzīšanās no tās ir aizliegta.

Šī ir viena no tām reizēm, kad piedzīvojums dabā papildināts ar informāciju par vēstures notikumiem, rada skumju un paliekošu iespaidu. Mežā tālu no cilvēku acīm ir atstāta vēl viena liecība par to, kā valsts saimnieciskie plāni tiek nostādīti augstāk par unikālām dabas bagātībām, vienkārši nosaucot tās par derīgajiem izrakteņiem. Kalvas kopš izpostīšanas ir noaugušas ar sūnām un atpūšas. Pastaiga pa koka dēļiem noklāto taciņu ir patīkama un mierīga. Ik pa laikam mūs pārsteidz priežu čīkstēšana un čaklais dzenis. Parādās četri takas apmeklētāji, kuri steigā mūs apdzen pie Velna kalvas, kur esam iekārtojušies tējas dzeršanas ceremonijai.

Četrotne ielec mašīnā un pazūd skatienam, mēs paliekam uz ceļa starp eglēm un lēni krītošām, saules staru iedzīvinātām sniegpārsliņām. Kaut kur iekšā ieskanas vārga balstiņa: es arī tagad gribētu būt siltā mašīnā, ēst čipšus, uzdzerot kokakolu, un klausīties Spotify. Mēs vēl divas stundas iesim līdz savai mašīnai. Izbridīsim mežus ar caurspīdīgi aizsalušām peļķēm, kas zem ledus paslēpušas krāšņus sūnu un mētru ornamentus. Uz kādas stigas sastapsim divas briežu mātes, tik tuvu, ka liksies jūtam viņu bailes. Ilgi iesim pa piesnigušu ceļu, priecāsimies par sauli, koku zaru nospiedumiem uz zilajām debesīm un mieru, kas ir atrodams tikai te.

Šajā nedēļas nogalē mūsu rīcībā ir nonākusi automašīna, jauka, ietilpīga hondiņa. Pārsvarā principiāli izmantojam tikai sabiedrisko transportu un ar pašu spēku darbināmus transporta līdzekļus, tomēr šoreiz ļaujamies komforta kārdinājumam un dodamies Kaltenes virzienā ar auto. Jau pats ceļš caur Kurzemes puses piekrastes ciematiem ir piedzīvojums. Jūra, priedes, zvejnieku sētas, kūpinātas zivis un cilvēki, kuri nekur nesteidzas. Brauciena noskaņojums te atšķiras no citiem Latvijas ceļiem ar salīdzinoši zemo ātrumu un satiksmes intensitāti, kas ļauj viegli pārslēgties uz citu dzīves un domāšanas tempu.

Ap Bigauņciemu debesīs parādās tumši zili mākoņi, Ragaciemā sāk snigt, Plieņciemā tā putina, ka nākas pārvietoties ar 40 kilometriem stundā. Pirms Engures pēkšņi sāk spīdēt spoža saule, cilvēki pa ceļu staigā platiem smaidiem. Bērzciemā spīd tik spoža saule, ka atstarojusies uz svaigā sniega, dedzina acis, savukārt
Mērsrags mūs sagaida ar pamatīgu puteni. Upesgrīvā viss skaisti, spīd saulīte.Mēs jūtamies tā, it kā atrastos televizorā, kur kāds neizlēmīgs skatītājs, ik pēc 10 minūtēm pārslēdz kanālus. Kaltenē iebraucam izbaudījuši divus dažādus gadalaikus, novietojam mašīnu netālu no putnu vērošanas torņa un dodamies uz pludmales pusi.
Kaltenē ir izveidota putnu vērošanas taka, kas noslēdzas ar putnu vērošanas torni, no kura šodien redzami apmēram 30 gulbji. Putni pamanījuši, ka mēs velkam no somas laukā fotoaparātu, knābājot jūras ūdeni, pakāpeniski attālinās no krasta. Gulbji izrādās nav vienīgie putni, jo uz Grīļujūrakmens, kas atrodas savus 200 metrus no krasta, iekārtojies neliels cilvēkvērotāju bariņš – sudrabkaijām acīmredzot visi darbi apdarīti un tās, ieņēmušas ērtākās vietas, uzkrītoši nopēta mūs no galvas līdz kājām. Rojas pusē apgalvo, ka Grīļu jūrakmens ir lielākais jūrā esošais dižakmens Latvijā. Savukārt salacgrīvieši tam nepiekrīt, uzskatot, ka lielākais jūrakmens ir netālu no Svētciema esošais Lielais krauju jūrakmens. Ej nu tiec gudrs.

Visa piekraste ir kā piemētāta ar lieliem un maziem akmeņiem, tomēr ne tikai akmeņi šo vietu padara unikālu. Šai vietā ir Latvijā ārkārtīgi reti sastopamie Litorīnas jūras krasta veidojumi – senais jūras valnis ar bagātu Litorīnas laika molusku atlieku saturu. Uz šo vietu attiecas daudzi likumā noteikti ierobežojumi, tai skaitā, te aizliegts kurināt ugunskurus, cirst kokus un pat vākt molusku fosilijas. Laikapstākļi turpina svārstīties starp spožu sauli un snigšanu, bet mēs dodamies gar piekrasti ziemeļu virzienā. Pārvaram nelielo molu, kura galā atrodas Lieldienu saliņa, uz kuras kādreiz atradusies sūkņu stacija.

Lai pārgājienu nedaudz atšķaidītu ar kultūrvēsturisku saturu, apskatām Kaltenes Sv. Katrīnas evaņģēliski luterisko baznīcu un līdzās esošos kapus. Pirmā pasaules kara laikā, 1916. gadā, baznīcai nopietnus bojājumus nodarījis krievu mīnu kuģa „Slava” raidīts šāviņš. Varam tikai minēt, kāda bija kuģa motivācija tērēt munīciju, apšaudot šo mazo zvejniekciemu un tā baznīcu. Arī kapiem, kā par brīnumi, ir tikusi sava kripatiņa slavas – Padomju gados, te tika filmētas pirmās epizodes filmai “Ilgais ceļš kāpās”.

Netālu no vietas, kur Žulniekvalks, nocieties un nevaldāms, beidzot ietek jūrā, pa akmens tiltiņu upi šķērso Kaltenes vecais piejūras ceļš. Te mums ir iespēja ieelpot seno laiku Kaltenes dvesmu. Labajā ceļa pusē, starp reti saaugušiem kociņiem saredzami jūrā izmētātie akmeņi, miniatūri kopti dārziņi jūras krastā, nodeldēti soliņi un apgāztas laivas. Jūras krastā jau vairāk nekā gadsimtu atrodas tagadējā Kaltenes bibliotēka. 1899. gadā tā ir celta kā Nogales barona Nolkena vasarnīca, pēc tam tā vairākkārt ir pārbūvēta un mainījusi savu lomu sabiedrībā. Kreisajā ceļa pusē aplūkojamas sakoptas, skaistas kurzemnieku piejūras sētas, starp kurām var atrast arī veco zvejnieku un kuģu būvētāju dzimtas mājas. Kādreiz Kaltene bijusi viens no vadošajiem kuģubūves centriem, kur 19.un 20. gadsimta mijā uzbūvēti 49 burinieki.

Ikreiz,sākot piedzīvojumu dabā, nepieciešams kāds laiks vai noietie kilometri, lai varētu beidzot atslēgties no ikdienas domām un pieslēgties tam, ko mēs saucam par pārgājiena sajūtu. Tie, kas to ir jutuši, zina, par ko es runāju. Tā ir sajūtas, kas ļauj saplūst ar apkārtējo dabu, ejamo ceļu un nedomāt: „Kaut ātrāk šis pārgājiens beigtos, jo rīt ir pirmdiena un man tik daudz kas vēl darāms.” Pēc šīs pieredzes varu teikt, ka ceļa malā atstātā mašīna, saistīja domas un kavēja pārgājiena sajūtas iestāšanos. Un tikai te, uz vecā Kaltenes ceļa, starp satrunējušu, jūrā iestieptu molu un melanholiskām zvejnieku tīklu apjoztām viensētām, atnāca pārgājiena sajūta.

Aptuvens pārgājiena maršruts: http://ej.uz/kaltenespludmale

 

Raksta sagatavošanā izmantota informācijas no mājaslapas www.roja.lv