Liepājas Ziemeļu molā šorīt izskatās kā gadatirgū – cilvēku ir tik daudz, ka grūti izspraukties tiem cauri. Un viņi nav ieradušies baudīt dabas skatus vai laist pūķus. Viņi ķerzivis. Izskatās, ka te ir sabraukusi visa Liepāja, te makšķerē sirmgalvji, makšķerē bērni un sievietes. Vietējie mazliet dusmīgi izsakās par dienvidu kaimiņiem, apgalvojot, ka visas labākās vietas ir aizņēmuši lietuvieši, kuri no rīta ieradušies pirmie.

Šādas zivis nekad neesmu redzējis, un uzrunātie makšķernieki tās dēvē dažādi: par bičokiem, bullīšiem vai grunduļiem. Vēlāk noskaidroju, ka jezgas vaininieks ir apaļais jūrasgrundulis. Zivij esot balta un garšīga gaļa, īpaši, ja to nokūpina.Apaļais jūrasgrundulis ir invazīva suga, un pirmo reizi pie Liepājastas noķerts tikai 2004. gadā, bet tagad tas iratrodamsvisā Latvijas piekrastē, turklāt lielos apjomos.

Tālumā redzamas kādreiz varenā Ziemeļu forta atliekas, kuras krasta erozija daļēji ir sagāzusi jūrā, un tas ir tikai laika jautājums, līdz no piekrastes fortiem paliks vien atmiņas. Apkārtnē ir sastopamas vēl arī citas fortifikācijas liecības, daudzas no tām ir apkārtnes mežos, bet atsevišķas, turklāt ļoti interesantas, ir izvietojušās gar Tosmares ezeru.

Viens no tādiem ir izvirzītas leņķa formas nocietinājums – redāns. Uz nocietinājumu ved tiltiņš, no kura vairāki vīrieši makšķerē. Patiesībā makšķere ir tikai vienam, un abi pārējie uzmanīgi vēro pludiņu.Es pēc veca paraduma pajautāju, kā ķeras. Kungi par atbildi vien bezspēcībā noplāta rokas. Nevēlēdamies viņus saskumdināt vēl vairāk,noklusēju par pieredzētajiem makšķerēšanas svētkiem uz Ziemeļu forta.

Redāns ir celts 19. gadsimta beigās un kara laikā būtu sargājis frontes līniju starp Ziemeļu un Vidusfortu. 1919.gada 14.novembra rītā, pārejot aizsalušo Tosmares ezeru, bermontiešu kājniekiRedānu ieņēma un nostiprinājās. Tajā pašā dienā Liepājas Kara ostas komandants virsleitnants Roberts Radziņš ar saviem karavīriem Redānu atguva, vācieši atkāpās, pamezdami ieročus un munīciju. Šajā cīņā virsleitnants Roberts Radziņš gāja bojā.

Roberts Radziņš dzimis 1880.gada, un arī Tosmares ezeram šis bija nozīmīgs gads, jo, balstoties uz vēstures avotiem, tas sakrīt ar laiku, kad ezerā varējis iekuģot no jūras. Man šis fakts likās tik interesants, ka, ikreiz dzirdot vai domājot par Liepāju, atcerējos Tosmares ezeru, kurā senos laikos lībiešu un citu tautu kuģotāji varēja nokļūt līdz sauszemeipa ezeru. Interesanti, ka ezera nosaukums ir cēlies no lībiešu valodas un nozīmē “dūmakainā jūra”, savukārt otrs ezera nosaukums ir Raganu ezers.

Tosmares ezers ir lagūnas tipa un atkarībā no informācijas avota tiek klasificēts kā eitrofs vai ultra eitrofs, tomēr mums šī jēdzienu atšķirība neko daudz neizsaka. Kā izrādās no grieķu valodas eitrofs, nozīmē “labi barots”, un, vienkāršiem vārdiem izsakoties, eitrofikācija ir ūdenstilpju aizaugšana, ko veicinājusi ķīmisku uzturvielu palielināšanās.Ezers ir tik labi barots, ka ūdens virsmas spoguļa platība ir samazinājusies līdz 12% no kādreizējās. Kā izsakās speciālisti, kādreiz varenais ezers ir kļuvis par dīķu sistēmu, kas savā starpā ir savienota ar neskaitāmiem kanāliņiem.

Aizaugšanu ir veicinājis lagūnas ezeriem raksturīgais nelielais dziļums.Interesanti, kafortifikācijas laikā izveidotie kanāli, nodrošinot aktīvāku ūdens apmaiņu, aizaugšanu savulaik ir kavējuši. Pēc tam, kad forti zaudēja savu nozīmi un kanāli aizsērēja, ezers atsāka aizaugt. Šobrīd tasir iekļauts dabas liegumā, kurā sastopamas retas augu sugas un to ir iemīļojuši dažādi putni, kas te gan ligzdo, gan atvelk elpu starp pārlidojumiem. Ezera krasts ir purvains un grūti sasniedzams, tāpēc atgriezīsimies šeit ar laivām vai izstaigāsim, kad tas būs aizsalis.

Izmantotie avoti:

www.Irliepaja.lv

 

 

“Suns!” apslāpēti iekliedzas Elizabete un cieši ieķeras man elkonī.

Pa dzeltenām lapām piebirušu meža ceļu mūsu virzienā nāk sirms kungs. Viņš iesmēķē un izpūš dūmus, cigareti neizņemot no mutes. Viņam līdzi ir paliela auguma vilku aitu suns. Netālu no mums suns vairs nespēj noslēpt sajūsmu par nenovēršamo tikšanos un pēdējos soļus veic, nedaudz ieliecies un stīvi luncinot asti. Jautāju kungam, vai suns gadījumā mūs neapēdīs, uz ko viņš atbild, ka suns normālus cilvēkus neēdot.

Smēķējošais vīrs ir tā ap septiņdesmit, bet suns izskatās jauniņš un neuzkrītoši cenšas palēkties un nolaizīt man seju. Vienmēr ir patīkami satikt vietējos, īpaši mežā. Mūsu jautājums par kritenēm veco kungu nepārsteidz. Diez vai vispār kaut kas viņu spēj pārsteigt. Rādām uz karti, kurā attēlotas ievērojamākās apkārtnes kritenes un jautājam, kā labāk līdz tām nokļūt. Viņš, cigareti no mutes neizņēmis, stāsta, ka mežā ir sakrituši koki un taciņas vairs nav izejamas, lai nākam viņam līdzi, viņš parādīs labāku ceļu. Kā izrādās suni sauc Rembo, lai gan vairāk pēc Rembo izskatās viņa saimnieks.

Ar kritenēm saistīti daudzi stāsti un leģendas. Kādam zeme esot aprijusi govi, citam zirgu, trešajam zeme atvērusies zem pirtiņas, kura tad arī pazudusi ar galiem. Skaistkalnes pusē iedzīvotāji, līdzīgi kā Rembo saimnieks, jau ir pieraduši pie kritenēm, jo tieši te vērojamas Latvijā nozīmīgākās karsta kritenes – sarežģīta ģeoloģiska parādība, kas norisinās pazemē. Ūdenim izskalojot šķīstošos iežus, tai skaitā ģipšakmeni, pazemē veidojas tukšumi, un, tiem pakāpeniski palielinoties, zemes virsējie slāņi zaudē pamatu un iebrūk.

Smēķējošais Rembo saimnieks, kura cigarete, šķiet, īsāka nekļūst, stāsta, ka tepat ceļa malā esot divas kritenes. Patiesi, ceļš izlīkumo starp divām dziļām gravām! Viņam pašam viena tāda kritene esot iebrukusi taciņā, kas vedusi uz pirti. Kungs iet lēnām un aizrautīgi stāsta dažādus kriteņu stāstus un to, kā vētra ir sagāzusi mežā kokus. Dažas kritenes esot jau ļoti senas un to varot noteikt pēc lielajiem kokiem, kas aug tajās. Pēc brīža mums jāšķiras, kungs aiziet pa lielo ceļu, mēs nogriežam mežā. Rembo vēl kādu sprīdi nāk mums līdzi, kamēr saimnieks to ar lielām pūlēm sasauc.

Mežā ir rudens. Sakrituša lapas, vētras sagāzti koki un kritenes, kuras ir piepildījis jau vairākas nedēļas no debesīm krītošais ūdens. Lai, tā teikt, labāk saaugtu ar mežu, jau pēc 10 minūtēm esam piebriduši zābakus un, kārpoties pāri nolauztajiem kokiem, sasmērējuši drēbes. Mežs vislabāk smaržo tieši šādās siltās rudens dienās. Atrodam trīs meža ezeriņus, kuri radušies dziļu kriteņu vietās un neskaitāmas brūna ūdens pielietas dobes, kuras sparīgi papildina pa gabalu sadzirdamas urdziņas.

Atpakaļceļā izejam uz tā paša rudenīgā ceļa. Brienam pa mirušajām lapām un apspriežam negaidīto tikšanos ar kungu. Tālumā ierejas suns, droši vien Rembo.

 

Aptuvens pārgājiena maršruts: https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=sechda&centerx=543000.0384103004&centery=6249679.141379657&zoom=0&layer=map&ls=o

Jaunā, 2017., gaiļa gada sagaidīšanu vēlējāmies atzīmēt vietā, kas saistīta ar gaili. Izrādījās, ka Latvijā ir vairāki dabas objekti, kuru nosaukumā figurē gailis. Daži kalni, vairāki ezeri un pat nelielas upītes. Izvēlējāmies nelielu meža ezeriņu Dunavas mežos, netālu no Dvietes. Mana vecmamma ir dzimusi netālu no tā saucamajiem Dunavas mežiem, un tie bieži figurēja viņas stāstos. Ja bija nepieciešams kāds piemērs par mežiem, kuriem nav ne gala ne malas, kuros aug simtgadīgi koki un kuros viegli apmaldīties, tad tie bez šaubām bija Dunavas meži. Ja stāstos gadījās neticamas sēņu ražas, kad baravikas jāpļauj ar izkapti un jāved prom ar piekrautām traktoru piekabēm – tas noteikti notika Dunavas mežos. Tāpat Dunavas meži bija partizānu darbošanās vieta, jo plašie un neapdzīvotie biezokņi ļāva latviešu partizāniem aktīvi rosīties vēl 50. gados. Šodien par šiem notikumiem atgādina vien neliels piemiņas akmens mežmalā, netālu esošo māju nosaukums „Partizāni” un plašie senie meži, kurus ar ceļiem ir paspējuši sarūtot „Latvijas valsts mežu” stratēģiskie plāni.

Pa ceļam uz Gaiļu ezeru nolemjam apmeklēt dažas vietas, kuras ir nesaraujami saistītas ar Dunavas mežu apkārtni. Pirmo apmeklējām Kaldabruņas baznīcu, kurā tika kristīts mazais Jānis Pliekšāns jeb Rainis. Tagad baznīca ir pamesta un vienīgā dzīvības liecība tajā ir stārķu ligzda, kas ērti izvietojusies uz ēkas jumta. Tālāk mūsu ceļš ved uz Tadenavu, kur Vārslavānu māju pirtiņā ir dzimis Rainis. Dunavā atrodam ūdenstorni ar lepnu gaili galā un nelielās upītes Eglaines ieteku Daugavā. Šī vieta 17. gadsimta beigās varēja kļūt slavena ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Te paplašinot un padziļinot Eglaines gultni, Kurzemes hercogs Jēkabs bija plānojis novirzīt pa Daugavu peldošos kuģus, laikā, kad zviedri tam bija slēguši iespēju kuģot caur Rīgu.

No Dunavas mēs dodamies pa taisno Dunavas mežos. Pats gājiens uz Gaiļu ezeru ir salīdzinoši īss, tomēr tā laikā mēs šķērsojām vairākus biotopus. Pirmais nāk zaļš un smaržīgs simtgadīgu, staltu egļu mežs, tajā nav pameža un sūnas ir zaļākas par veikalos nopērkamajām skābajām, sintētiskajām konfektēm. Tam seko mitrs priežu sils ar neskaitāmiem mellenājiem. Nonākam birzītē, kura vietām ir applūdusi un te mēs pirmo reizi piesmēlām zābakus, kas ikvienā pārgājienā ir īpašs notikums. Tā pamatīgi zābakus mēs piesmeļam tīrelī, pēc kura šķērsošanas bikses vēl ilgi smaržo pēc vaivariņiem. Vienā brīdī šķiet, ka tālumā aizskrien vai aizlido kaut kas balts, bet visu pārējo laiku valda klusums, mežs ir aizturējis elpu un mūs vēro. Nonākam purvā, kura viducī gozējas ieapaļš Gaiļu ezeriņš. Internetā pieejamā informācija liecina, ka ezers ir vidēji 2 m dziļš, un tajā mītot karūsas. Ezers ir aizsalis, mēs atkorķējam savu Mežezera pudeli. Laikam esam izslāpuši, jo dzirkstošais dzēriens garšo lieliski un mēs cenšamies tajā izšķirt vaniļas, apelsīnu miziņu un citus ātri gaistošos toņus.

Lai jums dabas brīnumiem bagāts Gaiļa gads!